Растениевъдство

Тютюнопроизводството дава икономическия облик и характеристика на общината. Тютюнът е основната култура, която осигурява средства за препитание на голяма част от населението. През последните години тютюнопроизводството бележи ръст в развитието си, което е резултат от осигурения пазар за произведената продукция, традициите в отрасъла и опита на производителите.

В община Крумовград се произвежда висококачествен ориенталски тютюн от типа “Баши-бали”, произход Крумовград. Продукцията се котира високо както на вътрешния, така и на международния пазар. Крумовградските тютюни са основен и незаменим компонент при производството на най-известните и реномирани марки цигари.

Дългогодишният опит и целенасочената селекция са довели до създаване на редица утвърдени сортове ориенталски тютюни, произход Крумовград, които се отличават с изключителна биологична пластичност и добри пушателни качества.

Ежегодно в общината се рекултивират над 25 000 дка земеделски земи и се произвежда над 3 000 тона тютюн. Производствените възможности са далеч по-големи, като може да се достигне и по-високо производство, ако не се допускат ежегодните слабости при изкупуването и окачествяването на продукцията.

Селскостопанските производители проявяват все по-голям интерес към развитието и на алтернативно земеделие, като възможност за осигуряване на по-високи доходи и трудова заетост. През последните години са създадени насаждения и се отглеждат ефективно бял риган на площ от 500 дка, жълт кантарион над 30 дка, маточина над 50 дка, шипка 50 дка. Ежегодно се рекултивират площи с пипер над 500 дка, градинска чубрица над 500 дка и др. Тези култури не могат да бъдат алтернатива на тютюна, тъй като в производството им се ангажира много малко работна ръка.
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"