Промишленост

В община Крумовград е развита леката промишленост, която е специализирана в производството на обувни и шивашки изделия.

Предприятията са средни и са съсредоточени в гр. Крумовград. Материално-техническата база е добра и отговаря на технологичните изисквания. Дейността на фирмите е насочена основно към износ на база поръчки на ишлеме и произвежданата промишлена продукция е под капацитетните им възможности.Предприятия на обувната промишленост в общината са "Хан Крум" АД и "Крумица" АД. Те изработват саи на ишлеме за италианската фирма “Аделки”. “Крумица” АД е с минимално държавно участие и средно месечно произвежда 40 хил.чифта саи. “Хан Крум” АД е изцяло частна фирма и средно месечното производство е 50 – 60 хил.чифта саи.

"Сутекс" ООД и “Клант” ЕООД произвеждат трикотажни облекла. Те са изцяло частни предприятия и работят на ишлеме за чуждестранни фирми.

Заетите в леката промишленост са 908 души.

Основен проблем пред фирмите е ниската стойност на продукцията на ишлеме, което не позволява да се извършва реинвестиция. В общината има изградени малък брой микропредприятия за производство на хляб, хлебни изделия и безалкохолни напитки.
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"