Електроенергийни мрежи и системи

Всички населени места на територията на община Крумовград са електроснабдени, което се осъществява от “Електроразпределение” ЕАД - Пловдив, клон Кърджали, район Крумовград. На територията на общината функционира ВЕЦ “Студен кладенец”, изградена на едноименния язовир, който се използва за енергопроизводство. Централата разполага с инсталирана мощност от 60 мегавата и произвежда годишно 153,1 млн.квч електроенергия. Трансформацията на електроенергия от високо напрежение /110 киловолта/ в средно напрежение /20 киловолта/ се осъществява от подстанция “Крумовград”, която е свързана с електропроводи 110 киловолта напрежение с ВEЦ “Студен кладенец” и подстанция “Момчилград”. Подстанция “Крумовград” има обща трансформаторна мощност от 40 мегавата.
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"