Състав

на общинските съветници в Общински съвет Крумовград

МАНДАТ 2015 – 2019 г.

Председател на Общински съвет - Крумовград

Метин Байрамали Сали


Общински съветници


1. Метин Байрамали Сали
2. Фами Расим Али
3. Байрам Мехмед Хюсеин
4. Мустафа Осман Караджа
5. Милчо Иванов Казълов
6. Ергюн Фикри Мюмюн
7. Ергюн Ахмед Фейзи
8. Ерол Фикрет Фетта
9. Хасан Халил Хасан
10. Сабахтин Ариф Давуд
11. Али Якуб Халил
12. Баки Неждет Касим
13. Мехмед Хасан Али
14. Лейля Местан Исмаил
15. Сабахтин Ахмед Чауш
16. Гюлназ Назиф Муса
17. Тасим Ахмед Мустафа
18. Мустафа Хабиб Сали
19. Али Юсеин Бояджи
20. Нурхан Ремзи Ахмед
21. Красимир Съботинов Хорочев
22. Венета Миткова Добрева
23. Димитър Иванов Мирчев
24. Асен Славчев Тюрдиев
25. Румен Ясенов Моллов
26. Николай Кирилов Георгиев
27. Димитър Николов Антонов
28. Венцислав Маринов Стоев
29. Алексей Веселинов Терзиев

 
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"