Решения

Решения МАНДАТ 2007-2011Решения МАНДАТ 2011-2015

Решения от протокол №1 на ОБС
Решения от протокол №2 на ОБС
Решения от протокол №3 на ОБС
Решения от протокол №4 на ОБС
Решения от протокол №5 на ОБС
Решения от протокол №6 на ОБС
Решения от протокол №7 на ОБС
Решения от протокол №8 на ОБС
Решения от протокол №9 на ОБС
Решения от протокол №10 на ОБС
Решения от протокол №11 на ОБС
Решения от протокол №12 на ОБС
Решения от протокол №13 на ОБС
Решения от протокол №14 на ОБС
Решения от протокол №15 на ОБС
Решения от протокол №16 на ОБС
Решения от протокол №17 на ОБС
Решения от протокол №18 на ОБС
Решения №272 и 273 на ОБС
Решения от протокол №19 на ОБС
Решения от протокол №20 на ОБС
Решения №306 на ОБС
Решения от протокол №21 на ОБС
Решения от протокол №22 на ОБС
Решения от протокол №23 на ОБС
Решения №349 на ОБС
Решения от протокол №24 на ОБС
Решения от протокол №25 на ОБС
Решения от протокол №26 на ОБС
Решения №385 на ОБС
Решения от протокол №27 на ОБС
Решения №404, 405 и 406 на ОБС
Решения от протокол №28 на ОБС
Решения №427 на ОБС
Решения от протокол №29 на ОБС
Решения от протокол №30 на ОБС
Решения от протокол №31 на ОБС
Решения №448 на ОБС
Решения №470 на ОБС Решения от протокол №32 на ОБС
Решения от протокол №33 на ОБС
Решения от протокол №34 на ОБС
Решения от протокол №35 на ОБС
Решение 17.09.2014
Решение 14.10.2014
Решения от протокол №36 на ОБС
Решения от протокол №37 на ОБС
Решение №545 на ОБС
Решения от протокол №38 на ОБС
Решения от протокол №39 на ОБС
Решение 23.12.2015
Решение 04.02.2015
Решения от протокол №40 на ОБС
Решения от протокол №41 на ОБС
Решение №613 на ОБС
Решения от протокол №42 на ОБС
Решения от протокол №43 на ОБС
Решения към протокол №43 на ОБС, тук, тук и тук
Решение от протокол №44 на ОБС
Решение от протокол №45 на ОБС
Решение от протокол №46 на ОБС
Решение от протокол №47 на ОБС
Решение №717 на ОБС
Решение №718 на ОБС
Решение №719 на ОБС


Решения МАНДАТ 2015-2019

Решение от протокол №1 на ОБС
Решение от протокол №2 на ОБС
Решение №25
Решение от протокол №3 на ОБС
Решение №49
Решение №50
Решения
Решение от протокол №4 на ОБС


Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"