Избори за Народно събрание на 05.10.2014

Районна избирателна комисия Кърджали

РЕШЕНИЕ № 90 Кърджали, 26.09.2014


 Списък на заличените  

   Централна избирателна комисия

   Справка в избирателния списък по ЕГН на избирател
   

   Заявления

   Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
   Заявление за гласуване в подвижна избирателна секция
   Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
   Заповед за образуване на секция
   Покана до местните ръководства на политическите партии и коалиции, представени в 42-ро Народно събрание и Европейския парламент


Покана до местните ръководства на политическите партии и коалиции, представени в 42-ро Народно събрание и Европейския парламент


Заповед зa образуване на секции за НС 2014г.

Заповед за обявяване на избирателните списъци 2014г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05 октомври 2014 г.
(по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс)

Заповед за поставяне на агитационни материалиLogo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"