Проект ОПАК 1.3 за изработване на ОПР (2014-2020) и ПЕЕ

31.07.2014
27.06.2014

   ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД 2014 - 2020г.
   План за енергийна ефективност на община Крумовград 2014 - 2020 г.


13.06.201409.06.2014

Проект - ОПР 2014-2020


15.05.2014


    Проект ОПАК 1.3 за изработване на ОПР (2014-2020) и ПЕЕ,
приложена документация може да видите тук, тук и тук.

12.05.2014


Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"