Избори за Европейски парламент

15.05.2014

   Заповед забрана 

   Районна избирателна комисия Кърджали:
   Заповед за лица със затруднения


14.05.2014

   Публичен регистър


   Списък на заличените лица от избирателните списъци
в изборите за членове на Европейския парламент от Република България30.04.2014

Заповед ПСИК
Покана до партии за ПСИК

24.04.2014
 
       СЪОБЩЕНИЕ

   Общинска администрация Крумовград уведомява, че във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на25.05.2014 г. на E-mail адрес:
graokrum@b-trust.org
гражданите, притежаващи електроен подпис могат да подадат следните заявления :
1. За вписване в избирателен списък по настоящ адрес / приложение№ 16 от изборните книжа/ до 10. 05. 2014 год.
2. За вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия / приложение№ 19 от изборните книжа / до 04. 05. 2014 год.
3. За изключване от списъка на заличените лица / приложение№ 15 от изборните книжа /.
Заявленията може да откриете тук, тук и тук.
Справка в избирателния списък по ЕГН на избирател »     


Избори за Европейски парламент 2014 год.

1. Места за обявяване на избирателните списъци по секции на територията на Община Крумовград, вижте тук.

2. Заповед за образуване на секциите на територията на Община Крумовград, вижте тук.

11.04.2014

     ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
    за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България
  
     ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ПРОДЪЛЖЕНИЕ
    за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

    

Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"