Местни избори с. Черничево

01.03.2016

   СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 13 март 2016 г.


08.02.2016

29.01.2016

   ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 13 март 2016 Г. Област КЪРДЖАЛИ, община КРУМОВГРАД
населено място С.ЧЕРНИЧЕВО, кметство ЧЕРНИЧЕВО, секция № 06401.02.2016Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"