Местни избори 2015

29.01.2016

     ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 13 март 2016 Г.  Област КЪРДЖАЛИ, община КРУМОВГРАД
населено място С.ЧЕРНИЧЕВО, кметство ЧЕРНИЧЕВО, секция № 06414.10.2015год.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК)
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

03.10.2015год.03.10.2015год.

     П О К А Н А
   Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на ПСИК, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и за кметове и произвеждане на Национален референдум на 25 октомври 2015 година, тут
14.09.2015год.

   Покана до партии за консултации за сформиране на съставите на СИК


12.09.2015год.

   ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 год. Област КЪРДЖАЛИ, община КРУМОВГРАД населено място ГРИВКА,ЗИМОРНИЦА, кметство ГРИВКА, секция № 025

   ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 Г. (по чл.42, ал.1 от Изборния кодекс) Област КЪРДЖАЛИ, община КРУМОВГРАД населено място ГР.КРУМОВГРАД, секция № 001

09.09.2015год.

04.09.2015год.

   Заповед за образуване на секции

27.08.2015год.
      СЪОБЩЕНИЕ

   Със заповед № КО - 413 от 27.08.2015 г. Кметът на община Крумовград отменя Заповед № КО-385 от 11.08.2015.
 
20.08.2015год.
   Покана относно провеждане на консултации за определяне на състава на ОИК, тук
   Решение относно назначаване на общинските избирателни комисии, тук


Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"