Тенденции

ГодиниНаселение по постоянен адрес към м.
февруари
Население по настоящ адрес към м. февруари
200046 58524 368
200146 316 24 287
200245 807 23 274
200345 632 22 943
200445 61222 443

Естественият прираст (родени и починали) на населението е:
  • 2000 г. – (+49)
  • 2001 г. – (+31)
  • 2002 г. – (- 3) отрицателен
  • 2003 г. – (+26 )
Вследствие на миграционните процеси и демографския срив се очаква тенденция към чувствително намаляване на общия брой на населението. В това число намалението на населението в под трудоспособна и в трудоспособна възраст ще бъде по-чувствително.
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"