Културно наследство

На територията на община Крумовград има 28 археологически паметника на културата от местно значение и 3 археологически паметника на културата от национално значение:
  • некропол от долмени в с. Черничево
  • средновековна скална обител, т.н. "Дупка на поп Мартин" в с. Орешари
  • скална гробница в с. Рогач.
Архитектурно-строителни паметници на културата от местно значение са 12 обекта.

Разкрити са останки от тракийски светилища, надгробни могили, некрополи и средновековни крепости, които свидетелстват за интензивен живот през всички исторически епохи.

Архитектурно-строителни и художествени паметници са църквата "Св. Иван Рилски" в гр. Крумовград, построена през 1934 година, църквата "Св.Илия" в с. Аврен, построена през 1870 година и църквата "Св.Атанасий" в с. Черничево, построена през 1847-1848 година.


Групов паметник на културата с местно значение са къщи на ул. "Съединение" в историческата зона на гр. Крумовград, тютюневи складове и джамията "Сейтляр Джамиси", строена през 1855 година.За културно-историческото наследство на община Крумовград свидетелстват над 2 хиляди експоната, подредени в музейна сбирка с изложбена площ 250 кв.м. и обособени в отдели археология, нова история и етнография. Сбирката е открита през 1971 година и се помещава в сграда строена през 1901 година, която е обявена за паметник на културата.

В памет на загиналите в национално-освободителните борби в гр.Крумовград са издигнати паметници на Капитан Петко войвода и на убитите опълченци, в с. Черничево и с. Аврен – на загиналите през 1913 година и в местността "Лелек дере" до с. Голям Девисил - на загиналите в Отечествената война.
Logo AUPT Тази страница е изработена от Сдружение НПО Линкс по "Програма на Агенция по заетостта по Заемно споразумение със Световна банка"